Kubíkův dětský sportovní den

V Třeboni si mohou zasportovat nejen rodiče, ale také děti. Pro děti je připraven celodenní závodní i nezávodní sportovní program. Hlídání dětí je zajištěno zkušeným pedagogickým dozorem a dětskými sportovními trenéry, takže si oba rodiče můžou v klidu zaběhnout závod nebo si zajít na kávu 😉

REGISTRACE DÍTĚTE ZDE

Celý program proběhne v závislosti na počasí na školním hřišti, v klubovnách DDM Třeboň a tělocvičně. O děti se postará pedagogický dozor a sportovní trenéři z DDM Třeboň, protože být pořád pod dozorem učitelů může být trochu pruda.

O děti se postaráme od 9 – 17 hodin, přivést nám je můžete mezi 9 – 10 k DDM Třeboň – MAPA.

Vyzvednout si děti můžete v 17 hodin, jiný čas nutno domluvit ráno při předání dětí!

Děti čeká společná rozcvička a rozdělení do skupin podle věku.
Během dopoledního a odpoledního bloku se skupiny vystřídají u objevování netradičních sportovních disciplín (např. kin ball, lakross, ringo, nerf liga) budou si moci zatancovat moderní tance pod vedením zkušených lektorek, připraveny budou i výtvarné a rukodělné dílny, kde vám děti mohou vyrobi diplomy a medaile.

Zázemí pro dětský sportovní den bude v DDM Třeboň cca 400 metrů od náměstí, včetně tělocvičny (pro případ velmi špatného počasí) a přilehlého zámeckého parku.

Sportovní den je určen pro děti ve věku od 4 do 12 let.

Cena za registraci jednoho dítěte je 489 Kč a zahrnuje:

  • sportovní aktivity a závody pro děti
  • ranní svačina
  • oběd
  • odpolední svačina
  • pitný režim
  • 8h hlídání odborným personálem
  • dětmi vlastnoručně vyrobenou medaili pro závodící rodiče

Co sebou:

  • sportovní oblečení
  • dobrou náladu

Registrační poplatek je vratný do 30. 9. (s administrativním poplatkem 50 Kč).
Od 1.10. do 12.10. je storno 50%. Od 13.10. 100%.

Registrace je nepřevoditelná. Nemůžete přihlásit dítě a pak pod jeho jménem poslat jiné.


Web spravuje Webklient.cz